fbpx
 

Aneane te Mata

I te 13 o Pēpuere karangatia ai e tētahi kāhui toa taiao he wānanga ki runga o Tāheke Marae, ki ngā pariparinga o Ōkere. Ko tana kaupapa, ko te kāpui i ngā kaikōkiri o ngā take taiao i ngā rāngai rerekē, ōna pānga ture, toi, ngā haumitanga, tae noa atu ki te mahinga kai, me te aha, ka tonoa tō mātou kaimahi, a Ranginui Rikirangi-Thomas, ki te kauhau i ngā tini āhuatanga e pā nei ki a ia i te ao mahinga kai. Ko ngā kaupapa kōrero, ko te orokohanga mai o te mahinga kai ki a ia, te huringa o ngā tikanga me ngā tohu o te taiao, ētahi o ngā uauatanga ā-ture nei me te haepapa kei runga i tēnei reanga whakatupuranga e ora ake ai ēnei mahi. 

Nā te mahinga kai i whakamau atu ai te aro ki ngā tohu o te taiao, e aha ana a uta, a tai, te hau, te marama, ngā whetū. Koia tēnei, te aneanetanga o te mata.