fbpx
 

Ehara taku maunga i te maunga nekeneke, engari he maunga kōrero.

He mātātahi, he mātātoa, kua mātai nei i ngā pae maunga o Mataaho i te pokapū o Tāmaki Makaurau. Inā te maunga teitei, kīhai i tuohu!

I te 23-24 o Mei, i hui anō mātou te tira Mātaiao me ngā KKM ki TKKM o Ngā Maungārongo. Mai i ngā raukura o Te Aho Matua, 18 te pakeke, tae noa ki ngā kahukura o te kaupapa. Ahakoa te aha he hiki roooa to mātou hiki. E mihi ana ki ngā kirituna i wāhi mai i te wānanga,  a maunga kōrero. He kaupapa hei hiki i te hauora o te tangata. He tikanga e noho ohoooho ai te nuinga o te tangata ki tēnei mea a Maunga Kōrero, heoi he torutoru noa e taea nei te whakakupu, te taki ake rānei. Mā te kaupapa nei e whai pānga anō te tangata ki ngā mana atua o Tāmaki Makaurau. Mutu ana, rerekē katoa te tirohanga tangata ki ngā wāhi rā. Me he whatu tīpuna ōu.

E kīia ana te kōrero “Kotahi tonu te hiringa i kake ai a Tane ki Tikitiki-o-rangi, ko Te Hiringa i te mahara.”

 I taki ake te wānanga ki te mātai i te tātaiaro e kīia nei ko “Atua Matua”, me te ruku rētō ki ngā momo hiringa e kaha ake ai te tangata ki tā te whare wānanga o Hokianga (Rereata Makiha).

Toka-anuanu – Feel the fear and do it anyway.

Toka-heahea – Stay focused! Don’t let your fear overcome your judgement/emotions.

Rinohea – Group resilience.

Kīhai te nuinga i whakapono mai ka tutuki i a rātou te wero. Nā te rinohea nā te whakaū i ngā hiringa  ki te hirikapo o te tangata, i aumangea ai tō mātou hiki!

I noho pā kāinga o mātou mātua tīpuna. Mā hea atu ki ngā pā maha, mā ngā waewae tonu! He 27 Kiromita te tawhiti o te oma a maunga kōrero.

He oma me te piki i ngā maunga e rima. Ka tīmata ki Maungawhau, ka mutu ki Ōwairaka.

Koianake Yates
Kaiarahi Mātaiao ki Tāmaki

Endowed with the blessings of Tūmatauenga from birth, Koianake was instilled with traits of humility and resilience and continues to uphold the ancient lores and narratives that foster a deep connection to ngā atua Māori.

Tags: