fbpx
 

He Pī Ka Rere – Te Moana-a-Toi

I te wiki tuarua o ngā hararei i whakakōtahi ētahi Kōhanga Reo o Te Mānuka Tūtahi purapura ki Te Whare o Toroa (Wairaka) Marae. I whakahaere, i whakaū katoa ki te kaupapa He Pī Ka Rere.

During the second week of the school holidays, three Kōhanga Reo from Te Mānuka Tūtahi Purapura gathered at Te Whare o Toroa (Wairaka) marae to be immersed and learn about the kaupapa He Pī Ka Rere. 

He mihi whakamaioha tēnei ki ngā kaimahi ō ngā Kōhanga Reo o Toroa, o Wairaka, o Apanui-ki-Whakatāne. Māmā ana te kitea ko koutou ngā rearea e akiaki, e poipoi ana i a koutou anō, i ngā tamariki mokopuna, i ngā whānau hoki me te aha, kia tū rangatira i tēnei ao. 

On behalf of Toi Tangata, we would like to thank all the kaimahi from Toroa, Wairaka and Apanui-ki-Whakatāne Kōhanga Reo. It is plain to see you are the rearea who inspire and encourage not only yourselves, but all whānau and tamariki mokopuna in your communities to stand as leaders in this world. 

I wānanga mātou i ngā atua Māori, ko Tāne, ko Tū, ko Rongo, ko Tāwhiri, ko Tangaroa me ō rātou hononga ki te korikori tinana me te ‘Kai Māori Kai Ora’. I tutuki pai ngā whāinga o te kaupapa – ko te ihi, te wehi, te wana, ko te whakawhānaungatanga arā hīkaka katoa ana ngā tuhi māreikura kia karawhiua i te kaupapa He Pī Ka Rere ki o rātou ake Kōhanga Reo. 

We looked at our atua Māori, specifically Tāne, Tū, Rongo, Tāwhiri and Tangaroa and how we connect our tūpuna to physical activity and ‘Kai Māori Kai Ora.’ The goals of He Pī Ka Rere were achieved at the wānanga: the joy of movement and building relationships with one another. The excitement and enjoyment thrived with kaimahi who were excited to take the kaupapa back to their own Kōhanga Reo and adapt it to suit. 

Nō reira, ko tāku noa he tuku mihi i runga i te aroha ki a koutou ngā Kōhanga Reo o te Purapura o Te Mānuka Tūtahi. Ko koutou ngā rangatira e ringa raupā ana ao te pō, pō te ao hei pāinga mō ngā tamariki mokopuna.