fbpx
 

Toi Ako Wānanga: Ana Kūmara

Nō muri mai i tētahi kaupapa hauhake kūmara i whai wāhi atu ai tō mātou Pouārahi, a Ranginui Rikirangi-Thomas, ka toko ake te whakaaro kia whakatūria tētahi wānanga hei tiaki i ngā kūmara, koia tēnei ko te Toi Ako: Ana Kūmara. I mahi tahi a Toi Tangata ki a Healthy Families Rotorua, mei kore ake ko rātou i tautoko nui ai i a Ranginui, kua kore tēnei kaupapa e ea, nō reira, e mihi ana ki a Pirihira Whata, me te whānau o Healthy Families Rotorua. Me te aha, ko te pūtake o te wānanga, ko te whakaora mai anō i ngā kōrero, i ngā tikanga mō te whakamahi i ngā rua me ngā ana kūmara.

Following a kūmara harvesting event that our Pouārahi, Ranginui Rikirangi-Thomas, attended, the suggestion of a further workshop was seeded to preserve the kūmara until the rise of Matariki. This eventuated as the Toi Ako: Ana Kūmara. For this wānanga, Toi Tangata collaborated with Healthy Families Rotorua, who, without their help, this event would not have succeeded. Acknowledgments must be extended to Pirihira Whata and the Healthy Families Rotorua whānau.

I noho mai ko Tīhini Grant hei mātanga mō te kaupapa nei, nāna ngā tikanga i whakatinana mai ki te wānanga. He nui ngā tikanga i whakarauorahia mai e ia i tēnei Toi Ako. Tōna 30 tāngata i tae atu, ahakoa te nui o te ua, tae noa atu ki tētahi kamupene pakipūmeka, ko ‘Home, Land and Sea’ te ingoa. Waihoki, i whakaritea e Healthy Families Rotorua tētahi paku ataata i horapa ki te motu! Tirohia pea te kiriata e kitea ai te whānuitanga o ngā kōrero.

Tīhini Grant was approached to be the facilitator for this kaupapa. Tihini introduced the relevant practices that were necessary, many customs of which were revitalised and witnessed in this Toi Ako. Despite the heavy rainfall, around 30 people came along as well as the documentary production team for ‘Home, Land and Sea’. Healthy Families Rotorua also captured a short video that was shared to the motu. Take a look at the video on facebook to see a glimpse of the event.

See the video on facebook: https://fb.watch/lfm_5zkaev/