fbpx
 

Abstracts

Read about the kaupapa our kaikōrero will be sharing!

Te Rā Tuatahi | Day One

Wai | Water

Day one of the Toi Tangata Hui ā Tau 2022 has a focus on wai – the essence of life that aids our movement through this world.

Wai Panel

Kia rukuhia e tātou ngā kōrero a Rereata Makiha, rātou ko Che Wilson, ko Chanel Phillips, mō te kaupapa o te rā, arā, ko te wai. Ka wānangahia ōna paringa, ōna timunga, ōna rerenga hei tā te tirohanga Māori. Ka tūhuratia hoki e ngā kaikōrero ngā tohu e hāngai ana ki tēnei kaupeka o te tau, me te tuaritanga o ēnei mōhiotanga ki ō tātou whānau, hapori hoki. Hei taupoki ake, ka kōrerotia ngā wawata e tūmanakotia ana mō te anamata mō te wāhi ki te wai. 

This panel brings together Rereata Makiha, Che Wilson and Chanel Phillips in a discussion about wai. This panel kōrero reflects on traditional concepts about wai – the essence of life that aids our movement through this world – looking into local stories about wai and the obligations that come with our connection to wai. Our kaikōrero will also explore tohu associated with this kaupeka, what they mean and how we share these learnings with our whānau and hapori. Finally, we discuss what our kaikōrero hope to see in the future when it comes to our relationship with wai.


Wai Workshops

Read on to learn more about our concurrent workshops pertaining to wai.

Wayne Ngata
Tapuwaekura

Tāpuwaenuku, Tapuwaerangi
Kia hikitia, kia hāpaitia ki te pae o whiti
Whiti, maranga mai, he ora!

Wānangahia te atua o te rangi
O te rā, o te marama, o te whetū, o te kapua, o te hau
Tātaihia ko te kawa o te rangi,
Ko te nui o te rangi, ko te hua o te rangi
Ko te paki o te rangi, ko te pū o te rangi
Ko te mana o te rangi ka tau hā,
Whakatau ko te rangi e tū iho nei

Ka tau hā, whakatau ko te whenua e takoto ake nei
Takitakina ko te kawa o Papa, ko te horanga ā-nuku, he atua!
He tipu te atua, he rākau te atua, he ngārara te atua, he manu te atua
He oneone te atua e tangi ai te mapu
I te korowai ka takapau he kawa ora!

He orangarangi, he oranganuku, he aroha nā, he kōmanawa
Rurukuhia ki te wai whakaika, ko te kawa Tangaroa, he atua!
He mātāpuna, he pukenga wai, he terenga ika, he paringa tai,
Homai te waiora ki a au, ki taiao nuku, ki taiao rangi
Ka whakairihia te kawa, homai te kauhou atua ki uta e

Tēnei te ara, ko te ara ki hea
Ko te ara ki uta, ko te ara ki tai
Ko te ara ki tua o taumata noho
Kia puta ki te whai ao, ki te ao mārama
Mārama te whakaaro
Mārama te whakatika
Mārama te whakakao
Mārama te hau, he kawa ora!Kia tīkina atu ko te kawekawe, ko te taputapu, ko te ō hei kai
He manawanui, he manawaroa, purupurutia, hereherea
Ki te rauhī, ki te rauhā, ki te rau atua o tua whakarere
Ki te rau matua o mua whakataki
Tūturu o whiti, whakamaua kia tina
Tina! Hui e, tāiki e!


Ngaio Tiuka
Human Health is Not a Priority

Working for the iwi has highlighted numerous issues with the management of the environment including how tangata whenua rights and responsibilities have been treated or largely ignored.  The cultural relationship tangata whenua has had with the environment, has been eroded.  Streams treated like drains, springs and waterways run dry and water abstraction holds primacy.

Despite best efforts and Environment Court ‘success’, Havelock North was still the centre of the biggest gastro outbreak in our recorded national history and groundwater abstraction continues to increase beyond sustainable environmental and cultural limits.  This demonstrates how human health and well-being is not a priority in water and environmental policy, and the examples are numerous.


Te Rā Tuarua | Day Two

Kai | Food

Day two of the Toi Tangata Hui ā Tau 2022 is focusing on kai.

Kai Panel

This panel brings together Jared Hiakita, Rangimārie Mules, and Tyne Marie Nelson in a discussion about kai. This panel will explore the very tūāpapa of kai Maori and pūnaha kai Māori (Māori food systems) more broadly. What tohu taiao are being observed, and what do these tohu communicate? We explore the fruits of the Māori food systems our kaikorero have been a part of and look at the hopes that they have for their hapori. 

Ka ū mai a Jared Hiakita rātou ko Rangimārie Mules, koTyne Marie Nelson ki te wānanga i te kai. Ka tūhuratia e rātou te tūāpapa o te kai Māori me ngā pūnaha kai Māori me tōna whānuitanga. He aha ngā tohu taiao e tirohia ana, ā, he aha tā ngā tohu e kī mai nei? Ka kōrerotia e tātou ngā hua o ngā pūnaha kai i tupu mai ai ki ngā kaikōrero, me ō rātou wawata mō ō rātou hapori.


Kai Workshops

Read on to learn more about our concurrent workshops pertaining to kai.

Te Kawa Robb

During this workshop Te Kawa will share some of the principle drivers of his work, which is first and foremost a journey towards better understanding whakapapa as it is expressed through taiao. What atua govern the various realms of taiao and how are these atua again reflected internally. In particular we look at Te Kawa’s close relationship with the moana, which started with his parents, and reflected in his mahi with rangatahi, and continues on to another generation as he raises his young daughter, Te Taiawatea, in close relation with the moana. Te Kawa shares some of his work alongside Te Kura Kaupapa Māori o Ngā Mokopuna identifying the vast roles that rimurimu (seaweed) play as kai and as a means of carbon sequestering to support climate action. Te Kawa will close with a practical session making rimurimu face or body scrub.


Sam Gibson AKA Sam the Trap Man

In this workshop Sam will share some of his formative experiences, from his early experiences hunting with his grandfather to his eventual return to the East Coast to do conservation work in his region. Sam will share some of the monitoring methodologies he uses to measure ecosystem health. Using mātauranga Māori and western science this includes observing traditional mahinga kai species such as Pikopiko, Kareao, Tawa and Kohia fruit as well as introduced species such as trout and deer. At the same time as Sam is coming to understand what it means to return our ecosystems to a state of balance, he looks at the potential of Tāne to restore balance within us as individuals and as whānau.


Heeni Hoterene

Heeni is an expert at translating traditional knowledge into modern practice. She comes from a background in research, media, education and community development. She is currently in a role as artistic director at Te Hiku Media, and Kaupapa Māori Advisor and Screen Time. 

  • Fluent in Te Reo Māori me ona tikanga
  • Designer of tikanga and community empowerment programmes #maramataka
  • Trainer of more than 4000 practitioners in maramataka planning – government, community & whanau sectors
  • International slow food representative & organic gardener #terramadre
  • Eco off grid rammed earth community housing designer and developer #whareuku
  • Kaupapa Māori advisor – Screentime

Heeni will be sharing some of her current work around maramataka and kai. Learn more about Heeni by visiting her website here.


Te Rā Tuatoru | Day Three

Tākaro and Kori | Movement and Play

Tākaro Panel

Ka whakakao mai a Hauiti Hakopa rātou ko Wiremu Sarich’s, ko Kuini Moehau-Reedy ki te wānanga i tākaro. Ka tūhuratia e rātou e tūāpapa o te tākaro, me tōna pueatanga mai ki te ao mārama. Ka kōrerotia ngā tohu hāngai ki tēnei kaupeka o te, kaua i ko ngā tohu ā-taiao anake, engari ko ērā kei ngā whānau me ngā tamariki. Me pēhea e whakamahi ai i ēnei tohu hei ārahi i te hāngaitanga me te ngahautanga o te tākaro? Whāia, ka whakarongo ake ki ngā wawata o ngā kaikōrero mō ō rātou whānau, hapori hoki.

This panel brings together Hauiti Hakopa, Wiremu Sarich and Kuini Moehau-Reedy in a discussion about tākaro. This panel will explore the very tūāpapa of tākaro – and how it emerges in te ao mārama. We explore tohu associated with this kaupeka – not only tohu from the taiao, but those from our whānau and tamariki. How can these tohu be used to guide responsive and joyful forms of tākaro? Lastly we look at the hopes and aspirations that our kaikōrero have for their whānau and hapori.


Tākaro / Kori Workshops

Read on to learn more about our concurrent workshops pertaining to tākaro and kori.

Crystal Pekepo-Ratu and Hiraani Hutana | Weaving play into the rhythm of the Pā Harakeke

This workshop focuses on ‘Weaving play into the rhythm of the Pā Harakeke’. Exploring the journey of testing and incorporating play into a whānau daily routine, weaving in pūrākau and whakapapa utilising natural resources. Crystal and Hiraani will also share their experiences and key learnings around supporting whānau to set and create an environment that stimulates unstructured organic play that in turn strengthens the Whatumanawa, Pūmanawa and Mauri within tamariki and whānau.


Te Iri Rangi Tawhara and Benjamin Tawhara (Pene)
Hine Tū and Tama Tū

He rōpū tautoko tēnei mō ngā wāhine hei pakari i ngā pou o te Whare Tapa Whā. E hēre ngātahi ana me Tamatū te mataamua o tō tātou kaupapa. Ka aro tātou ki ngā pou o te taha wairua, taha hinengaro, taha tinana, taha whānau me te tuapapa o te whare te taha whenua / taiao. He kaupapa reo rua tēnei. Nau mai ki tō tātou kaupapa. Haria mai ngā kākahu kori, he pounamu wai mō te whakapakari tinana.

He taituara noki mō Hinetū, e pai ai te tū o te tāne i te taha o tōna hoa rangatira. E tiaki i a ia me tōna pā kōrari. Ki te tika te tū o te pāpā me te māmā, ka tika te tū o ngā tamariki, me te whānau whānui. Ko te whakapakari tīnana, ko te hauoratanga, ko te tū hei tauā hauora, hei tauā waiora, hei tauā whaiora mō tēnā, me tēnā kei te tira nei, ka mutu hei kaupare i ngā aupēhi e mataaro nei ki mua i te tāne i ēnei rā, i ngā horopaki huhua, i ngā nohoanga o tēnā, o tēnā.

Tama tū, tama ora! Tama noho, tama mate!

Mauri tū, mauri ora.